Riekie van Eeden01

Parkieland is pret!


Dit is wat ons skool so uniek en geliefd maak. Elke kind is vir ons belangrik en spesiaal, en die personeel gaan uit hul pad om te verseker dat elke kindjie geborge en geliefd voel. Die Parkieland personeel werk as ‘n span saam om die sukses van ons skool te verseker en beskik oor ‘n hoë werksetiek en werkstrots.

Vandat Parkieland se deure in 2001 geopen het, het God se seën op ons skool gerus en beleef ons daagliks Sy genade vir elkeen wat deel vorm van ons span!

Elke klas beskik oor sy eie fantasie area en dis ook hier in die klasse waar elke kind se potensiaal ontgin word deur kreatief skeppend besig te wees. Stilsit word tot die minimum beperk. Die kinders word daagliks gelei tot kreatiewe denke deur middel van probleemoplossings.

Ons buitespel area stimuleer nie slegs grootspierontwikkeling nie, maar ook fantasie, kreatiewe denke en sensopatiese stimulasie. Elke area is so ontwerp om tot die maksimum benut te word. Die Laerskool se rugbyveld word ook benut om grootspierontwikkeling te bevorder.

Daar is noue samewerking met die Laerskool se Junior-Primêre Departement om te verseker dat ons
kleuters se oorgang na Gr.R so vlot as moontlik verloop en die kleuters se skoolgereedheid tot ‘n baie hoë vlak ontwikkel word.

Parkieland beskik oor ‘n baie betrokke ouergemeenskap wat deel in die gemoedelike atmosfeer wat daar by die skool heers. Hulle neem ook dikwels deel aan aktiwiteite wat van tyt tot tyd by die skool plaasvind en ondersteun hul kinders ook op hierdie manier.
Ons ouers vorm ‘n belangrike vennootskap met die skool wat die kinders se ontwikkeling voorop stel.

Parkieland is voorwaar pret!