Visie

Om gelukkige, selfversekerde kleuters na die Laerskool te stuur.  Daarom is ons leuse:  Parkieland is pret!

Missie

Die verskaffing van voortreflike en relevante onderwys.

Doelstellings

Om ons visie te bereik volg ons die Graad R-kurrikulum wat Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid insluit – dit word in ons dagprogram geïnkorporeer.

Dagprogram

Met informele aanbieding van die dagprogram ontwikkel die kleuter skoolgereedheid op die volgende gebiede:

          Sosiaal

          Groot-motories

          Fyn-motories

          Taal

          Wiskundig

          Perseptueel

          Kognitief

          Emosioneel

Ons program word daagliks gemonitor deur:

          Waarneming en assessering

          Gereelde vorderingsverslae aan ouers

Probleemareas word dadelik verwys na opvoedkundige dienste, byvoorbeeld spraak- en arbeidsterapeute.

Kleuters kry ook daagliks geleentheid om aan gespesialiseerde aktiwiteite deel te neem, onder andere, Judo, Tennis, Rugby, Pottebakkery, Playgolf, Wetenskap, Playball, Dans-Muis en EQ4Kids.

Parkieland werk nou saam met die Laerskool en veral saam met die Grondslagfase-personeel.

Ouerbetrokkenheid is vir ons ‘n groot prioriteit en dit word bestuur deur daaglikse gesprekke en ‘n stelsel van klasverteenwoordigers en ‘n ouer-onderwyser-komitee wat help met al ons fondsinsamelingsprojekte.