Visie

Om gelukkige, selfversekerde kleuters na die Laerskool te stuur.  Daarom is ons leuse:  Parkieland is pret!

Missie

Die verskaffing van voortreflike en relevante onderwys.

Doelstellings

Om ons visie te bereik volg ons die Graad R-kurrikulum wat Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid insluit – dit word in ons dagprogram geïnkorporeer.

Dagprogram

Met informele aanbieding van die dagprogram ontwikkel die kleuter skoolgereedheid op die volgende gebiede:

          Sosiaal

          Groot-motories

          Fyn-motories

          Taal

          Persepsueel

          Kognitief

          Emosioneel

Ons program word daagliks gemonitor deur:

          Waarneming en assessering

          Gereelde vorderingsverslae aan ouers

Probleemareas word dadelik verwys na opvoedkundige dienste, byvoorbeeld spraak- en arbeidsterapeute.

Kleuters kry ook daagliks geleentheid om aan gespesialiseerde aktiwiteite deel te neem, byvoorbeeld, Kleuter Klik (rekenaar), Judo, Tennis, Rugby, Pottebakkery, Playgolf, Wetenskap, Dans Muis en EQ4Kids.

Parkieland werk nou saam met die Laerskool en veral saam met die grondslagfase.

Ouerbetrokkenheid is vir ons ‘n groot prioriteit en dit word bestuur deur daaglikse gesprekke en ‘n stelsel van klasverteenwoordigers en ‘n ouer-onderwyser-komitee wat help met al ons fondsinsamelingsprojekte.